Daň z nemovitosti za rok 2022
18.01.2023

Daň z nemovitosti a jak se řeší při převodu ke konci roku

Kdo daňové přiznání podává

 

Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2023.

 

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2023 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2022 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

 

To se netýká převodů provedených až v roce 2023, u nichž nastaly účinky vkladu ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva, tzn. zpětně do 31.12.2022. Zde je lhůta pro podání daňového přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

Tzn. u vkladu zapsaného v lednu (s účinky vkladu zpětně do 31.12.2022) je lhůta podání do 30.4.2022.

 

Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

 

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2022 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

 

Ti prodávající, kteří v r. 2022 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou také povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

 

 

 

Podání daně

 

Daňové přiznání se podává u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost, nikoliv tam, kde má poplatník bydliště.

 

Formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky.

 

Pro podání daňového přiznání Finanční správa také aktuálně doporučuje využít Online finanční úřad, pomocí kterého je možné podat daňové přiznání elektronicky a nově využít službu Ověření na katastr nemovitostí. Jejím prostřednictvím lze ověřit, zda údaje uvedené v daňovém přiznání odpovídají údajům v katastru nemovitostí.

 

Poplatník, který má aktivní datovou schránku, nemá povinnost podat daňové přiznání jejím prostřednictvím, vyjma poplatníka, který má datovou schránu zřízenou ze zákona, např. SRO.

 

Penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % vyměřené daně, přičemž max. může činit 300.000 Kč. Pokuta se promíjí, pokud nepřekročí 1.000 Kč.

 

 

 

Platba daně

 

Daň je splatná 31.5.2023.

 

Pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se hradí do 31.5., druhá do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost 31.8. a 30.11.).

 

Nehradí se daň nižší než 30 Kč, s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Ta se hradí v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

 

Den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. Není-li uhrazeno do pátého dne po dni splatnosti (tzn. nejpozději 4.6. nebo 4.12.) nabíhá poplatníkovi od prvního dne zpoždění úrok z prodlení, který odpovídá výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Nepřesáhne-li 200 Kč, úrok z prodlení se promíjí.

 

Platební údaje Finanční správa zasílá složenku s údaji na adresu poplatníka (při úhradě se pak hradí České poště a.s. poplatek) nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou.

 

Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací o platbě e-mailem. Žádost musí doručit do 15.3.2023 na příslušný finanční úřad. Bližší informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

 

Placení je možné i prostřednictvím SIPO, více opět na webu Finanční správy.

 


ebook

Využijte možnost získání zdarma E-booku na téma:

"Co je dobré vědět a na co si dát pozor při prodeji nemovitosti"

Přejít

Pokud potřebujete více informací nebo byste rádi něco upřesnili či doplnili, vaše zpětná vazba je vítána.

Přejít

čára

homemezerao násmezeraslužbymezeračlánkymezeraFAQmezeraochrana osobních údajůmezerakontakty
čára
© copyright Petif,  webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o.
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Nastavení souborů cookie     Přijmout vše